בחירת רישיון
התחברות

כיצד עלינו לנהוג כאשר אנו נוהגים בעקבות רכב המאותת במחוון הכיוון (וינקר)?

מחוון הכיוון מסמן על כוונה. ועלינו להערך לפעולה שהרכב שלפנינו רוצה לבצע.