בחירת רישיון
התחברות

מהי הסכנה בתדלוק הרכב כשהמנוע פועל?

כאשר מתדלקים יש אדי דלק דליקים. המנוע מייצר ניצוצות חשמל שעלולים להצית את הדלק