מאגר שאלות תאוריה

באיזה אופן יש להסיע נוסע נוסף באופנוע?

  • כשרגלי הנוסע משני צדי האופנוע והן מונחות על הרגליות.
  • כאשר שתי רגלי הנוסע מצדו השמאלי של האופנוע.
  • כאשר שתי רגלי הנוסע מצדו הימני של האופנוע.
  • נוסע נוסף רשאי לשבת על האופנוע כרצונו בעת הנסיעה.

הסבר: על נוסע באופנוע לשבת בצורה נכונה רגל בכל צד כדי לא להפר את שווי המשקל

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה