בחירת רישיון
התחברות

באיזה אופן יש להסיע נוסע נוסף באופנוע?

על נוסע באופנוע לשבת בצורה נכונה רגל בכל צד כדי לא להפר את שווי המשקל