בחירת רישיון
התחברות

האם העצירה מותרת למונית לשם העלאה או הורדה של נוסעים בתחום התמרור שלפניך?

תמרור זה מורא על איסור חניה ולא עצירה

practiceimage