בחירת רישיון
התחברות

מתי מותר לעבור על פני רכב אחר מצדו הימני?

מותר לעבור רכב הפונה שמאלה מצדו הימני.