מאגר שאלות תאוריה

מתי מותר לעבור על פני רכב אחר מצדו הימני?

  • כשאני יכול להשלים את העקיפה בזריזות.
  • כשהנתיב הימני פנוי ואני ממהר, והרכב הנעקף נוסע לאט.
  • כשיש כמה נתיבים בכיוון נסיעתי.
  • כשהרכב האחר נוסע בנתיב המיועד לפנייה שמאלה והוא מאותת שמאלה.

הסבר: מותר לעבור רכב הפונה שמאלה מצדו הימני.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה