בחירת רישיון
התחברות

באיזה מרחק ממנהרה אסורה העקיפה?

לפי דרישת החוק.