בחירת רישיון
התחברות

האם תמרור נייד שבידי חבר משמרות הזהירות בדרכים (הזה"ב) מחייב ציות של הנהג בכביש?

תמרור נייד הוא תמרור לכל דבר.