מאגר שאלות תאוריה

האם תמרור נייד שבידי חבר משמרות הזהירות בדרכים (הזה"ב) מחייב ציות של הנהג בכביש?

  • לא, כי מידותיו קטנות ממידותיהם של התמרורים הרגילים.
  • לא, התמרור אינו מחייב. הוא בגדר המלצה בלבד.
  • לא, כי הוא לא אושר על ידי משרד הרישוי.
  • כן, זהו תמרור חוקי ועל הנהג לציית לו.

הסבר: תמרור נייד הוא תמרור לכל דבר.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה