מאגר שאלות תאוריה

הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב ג' (C) לרחוב א' (A)?

  • מנתיב 5 לנתיב 4.
  • מנתיב 5 לנתיב 3 בלבד.
  • מנתיב 5 לנתיב 3 או לנתיב 4.
  • מנתיב 6 לנתיב 4.

הסבר: פניות ימינה עושים תמיד בלי קשר לסוגי הרחוב, מימין לימין.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה