בחירת רישיון
התחברות

הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב ג' (C) לרחוב א' (A)?

פניות ימינה עושים תמיד בלי קשר לסוגי הרחוב, מימין לימין.

practiceimage