מאגר שאלות תאוריה

על פי הקבוע בחוק, האם יש חשיבות למטען ולסידורו ברכב?

  • אין חשיבות, ובלבד שהמשקל הכולל לא יהיה יותר מן המותר.
  • כן, חובה לוודא כי המטען ממוקם ומעוגן ברכב באופן שלא יישמט מהרכב.
  • רק העומס על הסרנים האחוריים לא יהיה יותר מן העומס המותר הקבוע בתקנות התעבורה.
  • העומס על הסרנים, מותר שיהיה יותר מן העומס שקבע יצרן הרכב או שקבעו התקנות, עד 20 אחוזים.

הסבר: מטען לא קשור יכול לערער את יציבות הרכב.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה