בחירת רישיון
התחברות

על פי הקבוע בחוק, האם יש חשיבות למטען ולסידורו ברכב?

מטען לא קשור יכול לערער את יציבות הרכב.