בחירת רישיון
התחברות

האם רשאי נהג לשלוח מסרון (SMS) באמצעות הטלפון בזמן הנהיגה?

אין להחזיק טלפון נייד בזמן נהיגה.