מאגר שאלות תאוריה

האם רשאי נהג לשלוח מסרון (SMS) באמצעות הטלפון בזמן הנהיגה?

  • מותר לקרוא, אבל אסור לשלוח מסרון בטלפון.
  • הדבר אסור לחלוטין, פסול ומסוכן.
  • הנהג רשאי לשלוח ורשאי לקרוא, בתנאי שהדבר נעשה בזהירות.
  • מותר לשלוח, אבל אסור לקרוא מסרון בטלפון.

הסבר: אין להחזיק טלפון נייד בזמן נהיגה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה