מאגר שאלות תאוריה

האם טרקטור רשאי להיכנס לדרך מהירה?

  • רשאי, באור יום בלבד.
  • כן.
  • לא.
  • רשאי, בתנאי שאינו גורר גרור.

הסבר: אסור. המהירות המינימלית בכביש מהיר היא 55 קמ"ש וטרקטור לא מגיע למהירות הזו.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה