מאגר שאלות תאוריה

כיצד תנהג בהמשך הדרך?

  • מספר הנתיבים הולך וקטן. הישאר בנתיב נסיעתך.
  • מספר הנתיבים הולך וקטן. עבור לנתיב הימני והמשך לנסוע בימין הכביש.
  • מספר הנתיבים הולך וגדל. בחר בנתיב השמאלי והמשך בו.
  • מספר הנתיבים הולך וגדל. בחר את הנתיב המרכזי והמשך בו.

הסבר: הנתיב השמאלי נגמר (תמרור) לכן על הנהג לעבור לנתיב הימני.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה