בחירת רישיון
התחברות

כיצד תנהג בהמשך הדרך?

הנתיב השמאלי נגמר (תמרור) לכן על הנהג לעבור לנתיב הימני.

practiceimage