מאגר שאלות תאוריה

מה הם כללי הסעת ילדים במונית בקו שירות?

  • שני ילדים עם מבוגר ישלמו מחיר של נוסע אחד.
  • לא יותר משני ילדים עד גיל חמש רשאים לנסוע חינם, וכשהם יושבים על ברכי מבוגרים המשלמים מחיר מלא.
  • ילד עד גיל חמש, הנוסע יחד עם מבוגר, ישלם 25 אחוזים מן התעריף על פי מחירון מספר 1.
  • כל שני ילדים ישלמו 25 אחוזים מן התעריף על פי מחירון מספר 2.

הסבר: כלל שקבע משרד התחבורה

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה