בחירת רישיון
התחברות

מי חייב לבדוק את תקינות הבלמים, ההגה, האורות, הצופר, המגבים ופעולת הפתיחה והסגירה של הדלתות באוטובוס?

נהג האוטובוס אחראי על תיפקוד תקין של האוטובוס.