בחירת רישיון
התחברות

על אילו שינויי בריאות חייב הנהג לדווח למשרד הרישוי?

כל מחלה היכולה להשפיע על תיפקוד מוטורי או על שיקול דעת.