מאגר שאלות תאוריה

נוסע היושב במושב האחורי של רכב נוסעים פרטי חייב לחגור חגורת בטיחות. על מי תחול האחריות אם לא חגר חגורה בזמן הנסיעה?

  • על הנוסע בלבד.
  • על בעל הרכב.
  • על הנהג ועל הנוסע.
  • על הנהג בלבד.

הסבר: הנהג חייב לוודא ששאר הנוסעים חגורים.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה