בחירת רישיון
התחברות

נוסע היושב במושב האחורי של רכב נוסעים פרטי חייב לחגור חגורת בטיחות. על מי תחול האחריות אם לא חגר חגורה בזמן הנסיעה?

הנהג חייב לוודא ששאר הנוסעים חגורים.