בחירת רישיון
התחברות

מה עלי לבדוק לפני תחילת הפנייה ימינה?

פנייה ימינה פונים מצידו הימני של הכביש, לכן צריך לבדוק שאין רכבים מצד ימין.