מאגר שאלות תאוריה

פניית פרסה מותרת:

  • מנתיב לפניה שמאלה ואין תמרור האוסר פניית פרסה.
  • כאשר יש קו לבן רצוף.
  • אך ורק בצומת מרומזר כשהפנייה שמאלה מותרת.
  • אך ורק בצומת בלתי מרומזר שבו מותרת הפנייה שמאלה.

הסבר: פניית פרסה אפשר לעשות רק מנתיב לפנייה שמאלה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה