בחירת רישיון
התחברות

פניית פרסה מותרת:

פניית פרסה אפשר לעשות רק מנתיב לפנייה שמאלה.