מאגר שאלות תאוריה

כיצד יש לנהוג ברכב המסומן כשנראה הסימון הזה על פני הדרך?

  • אסור לנהג לחצות את קו ההפרדה, אך מותר לו לפנות פניית פרסה שמאלה.
  • הרכב המסומן צריך לנסוע מצדו השמאלי של הקו הרצוף.
  • לרכב המסומן מותר לעבור את קו ההפרדה הרצוף.
  • נהג הרכב המסומן חייב לנסוע מימין לקווים ואסור לעבור את קו ההפרדה הרצוף.

הסבר: קו הפרדה רצוף אסור לעבור אלה עם מופיע קו קטעים מימינו בתמונה קו ההפרדה נמצא משמאל לקו הרציף

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה