בחירת רישיון
התחברות

כיצד יש לנהוג ברכב המסומן כשנראה הסימון הזה על פני הדרך?

קו הפרדה רצוף אסור לעבור אלה עם מופיע קו קטעים מימינו בתמונה קו ההפרדה נמצא משמאל לקו הרציף

practiceimage