מאגר שאלות תאוריה

מה פירוש התמרור?

  • אסור לכל רכב שמשקלו הכולל המותר יותר משמונה טונות, לעקוף או לעבור על פניו של רכב מנועי.
  • אסור לרכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-12 טונות לעקוף.
  • רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר לפחות 14 טונות רשאי לעקוף או לעבור על פניו של רכב מנועי, הנע על יותר משני גלגלים.
  • אסור לרכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-4,000 ק"ג לעקוף (מותר לו לעקוף אופנוע).

הסבר: לרכב משא מעל 4000 ק"ג אסור לעקוף רכב

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה