מאגר שאלות תאוריה

באיזה תחום מברז כיבוי אש (הידרנט) אסור להעמיד רכב?

  • בתחום של שישה מטרים.
  • בתחום של 12 מטרים.
  • בתחום של 20 מטרים.
  • בתחום של שני מטרים.

הסבר: על מנת שתיהיה גישה לרכב כיבוי אש להתחבר.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה