בחירת רישיון
התחברות

באיזה תחום מברז כיבוי אש (הידרנט) אסור להעמיד רכב?

על מנת שתיהיה גישה לרכב כיבוי אש להתחבר.