בחירת רישיון
התחברות

מה משפיע על המרחק הדרוש לשם עקיפה?

אם מהירות הרכב הנעקף גבוהה, עלינו לקחת בחשבון שהעקיפה תערך זמן ארוך יותר.