מאגר שאלות תאוריה

מה משפיע על המרחק הדרוש לשם עקיפה?

  • המרחק הדרוש תלוי רק במהירות המרבית המותרת באותו הקטע.
  • מהירויות שני כלי הרכב, של העוקף ושל הנעקף.
  • רק מהירות הרכב העוקף. מהירות הרכב הנעקף אינה משפיעה כלל.
  • רק מהירות הרכב הנעקף. מהירות הרכב העוקף חשובה אך אינה משפיעה.

הסבר: אם מהירות הרכב הנעקף גבוהה, עלינו לקחת בחשבון שהעקיפה תערך זמן ארוך יותר.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה