מאגר שאלות תאוריה

מה פירוש התמרור?

  • תמרור מתן זכות קדימה בהמשך הדרך.
  • מתן זכות קדימה במעגל התנועה שלפניך.
  • מעגל תנועה לפניך – 150 מטרים לפני המעגל.
  • תמרור ״עצור״ בהמשך הדרך.

הסבר: תמרור אזהרה המזהיר בפני תמרור עצור 150 מטר לפנייך.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה