בחירת רישיון
התחברות

האם חייב להיות מזגן במונית?

לפי דרישת רשות הרישוי.