בחירת רישיון
התחברות

האם חובה לאותת בעת סטייה מנתיב הנסיעה ימינה או שמאלה?

חובה לאותת על מנת שמשתמשי הדרך ירעו על כוונתינו לסטות.