בחירת רישיון
התחברות

מתי מותר להשתמש ב"פנס לנסיעה אחורנית"?

פנס לנסיעה אחורנית (פנס בצבע לבן ) מורא לרכבים מאחור על כוונתינו לנסיעה אחורנית