מאגר שאלות תאוריה

מתי מותר להשתמש ב"פנס לנסיעה אחורנית"?

  • בשעת ערפל או כשיורד גשם שוטף.
  • בשעת החנייה במגרש חנייה מקורה.
  • בשעת נסיעה אחורנית ובשילוב ההילוך האחורי בלבד.
  • בעת שהראות לקויה מכל סיבה שהיא.

הסבר: פנס לנסיעה אחורנית (פנס בצבע לבן ) מורא לרכבים מאחור על כוונתינו לנסיעה אחורנית

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה