בחירת רישיון
התחברות

מה חייב הנהג לוודא לאחר עליית הנוסעים ולפני התחלת הנסיעה באוטובוס?

אסור לאוטובוס לזוז ממקומו אם הדלתות לא סגורות לגמרי.