בחירת רישיון
התחברות

מהן הפעולות המקדימות שנוהג ברכב חייב לבצע בעת העלייה משול הדרך אל הכביש?

אין לעלות מהשוליים במהירות ולא מדורג (גלגל גלגל).