בחירת רישיון
התחברות

מהו המרחק הנדרש בין תא הנהג של התומך לבין הדופן הקדמית של הנתמך ברכב מסוג "תומך"?

כאשר הרכב התומך פונה תא הנהג צריך להיות במרחק כזה שלא יפגע בנתמך.