מאגר שאלות תאוריה

המהירות המרבית המותרת בדרך מהירה היא 110 קמ"ש. לאיזה מכלי הרכב הבאים אסור לנסוע במהירות זו?

  • לרכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-10,000 ק״ג.
  • לרכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-12,000 ק״ג, לרכב עבודה, לטיולית ולרכב אטי.
  • לכל רכב שמשקלו הכולל המותר יותר מ-12,000 ק״ג.
  • לכל רכב שמשקלו הכולל המותר יותר מ-8,000 ק״ג.

הסבר: לפי קביעת רשות הרישוי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה