בחירת רישיון
התחברות

מהו ״רכב מדברי״?

רכב מדברי צריך שברשיונו יצויין יעודו.