מאגר שאלות תאוריה

מהו ״רכב מדברי״?

  • כל רכב פרטי בעל הנעה קדמית ואחורית שצוין ברישיון כרכב מדברי.
  • רכב ציבורי בעל הנעה קדמית ואחורית שמורכב בו מרכב תקני ושצוין ברישיון הרכב כרכב מדברי.
  • רכב משא בעל הנעה קדמית שצוין ברישיון הנהיגה כרכב מדברי.
  • רכב מסחרי אחוד שצוין ברישיון כרכב מדברי.

הסבר: רכב מדברי צריך שברשיונו יצויין יעודו.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה