מאגר שאלות תאוריה

מה צריך לעשות נהג כאשר חל שינוי במצב בריאותו?

  • יש להודיע מיד למשרד הבריאות.
  • להודיע מיד על כך לרשות הרישוי.
  • יודיע למשרד הרישוי רק אם השינוי נגרם בתאונת דרכים.
  • יש להודיע למשרד הרישוי בתוך 20 יום.

הסבר: משרד הרידוי יחליט אם לשלוח את הנהג לבדיקות מטעמה

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה