בחירת רישיון
התחברות

מה צריך לעשות נהג כאשר חל שינוי במצב בריאותו?

משרד הרידוי יחליט אם לשלוח את הנהג לבדיקות מטעמה