בחירת רישיון
התחברות

רכב צולם כחוק כשהוא עובר עבירה. על מי חלה האחריות לעבירה?

על בעל הרכב כי הצילום בוצע על הרכב ולא על הנהג.