בחירת רישיון
התחברות

ברכב להובלת רכב ("מובילית") יש שלושה משטחים זה מעל זה. מהו הגובה המרבי של מטען שמותר להוביל עליו?

לפי קביעת רשות הרישוי.