בחירת רישיון
התחברות

איזה תמרור יבוא אחרי הופעת התמרור 135 שבתמונה?

135 הוא תמרור אזהרה בהתקרבות למעבר חציה. 306 הוא תמרור מודיעין שמציין מקום מעבר החציה

practiceimage