בחירת רישיון
התחברות

כביש חד-סטרי הוא:

כשמו כן הוא "חד סטרי"