בחירת רישיון
התחברות

האם מותר להחליף את הצמיגים ברכב לצמיגים בעלי מידה אחרת?

נדרש אישור רשות הרישוי.