מאגר שאלות תאוריה

האם מותר להחליף את הצמיגים ברכב לצמיגים בעלי מידה אחרת?

  • בשום מקרה אין לשנות את מידת צמיגי הרכב.
  • מותר לשנות רק באישור מראש של רשות הרישוי במשרד התחבורה.
  • מותר, בתנאי שיוחלפו כל צמיגי הרכב בצמיגים חדשים, שלכולם אותה מידה אחרת, הרצויה לנהג.
  • מותר, אם חברת הביטוח מאשרת את השינוי.

הסבר: נדרש אישור רשות הרישוי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה