בחירת רישיון
התחברות

כיצד תבצע הורדת הילוכים בעלייה ברכב בעל תיבת הילוכים אוטומטית, ללא עזרת ידית ההילוכים?

ברכב אוטומטי לחיצה חזקה על דוושת הדלק גורם להילוך לרדת.