בחירת רישיון
התחברות

כאשר אתה נוסע מאחורי רכב גדול:

מרחק גדול יותר מרכב גדול יגדיל לנו את שדה הראיה מלפנים.