בחירת רישיון
התחברות

מהו העיקרון החשוב ביותר בפנייה ימינה בצומת?

על מנת לא לאפשר לרכב אחר לעקוף בפניה; בעיקר אופנוע