מאגר שאלות תאוריה

מהו העיקרון החשוב ביותר בפנייה ימינה בצומת?

  • התרחקות משפת הכביש הימנית.
  • להתחיל ולסיים את הפנייה סמוך לשפת הכביש הימנית.
  • לפנות רחוק ככל האפשר מהמדרכה מימין.
  • הכניסה לצומת והיציאה ממנו צריכות להיעשות בקשת רחבה אל מרכז הכביש.

הסבר: על מנת לא לאפשר לרכב אחר לעקוף בפניה; בעיקר אופנוע

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה