בחירת רישיון
התחברות

רכב שדולף ממנו שמן או נפלט ממנו עשן במידה העולה על ההפרשה הרגילה:

הרכב מזהם בפליטת עשן ושמן על הכביש יגרום לרכבים אחרים להחליק.