בחירת רישיון
התחברות

באיזה מספר מסומן "רוחק הסרנים" ברכב הנראה בתמונה?

הסרנים נמצאים בין הגלגלים הקידמיים והאחוריים.( סרן קידמי ואחורי)

practiceimage