בחירת רישיון
התחברות

כדי לעבור ממצב חנייה P למצב נסיעה R או D, ברכב בעל תיבת הילוכים אוטומטית עליך:

חובה ללחוץ על הבלם כדי למנוע את תזוזת הרכב בזמן הזזת ידית ההילוכים.