בחירת רישיון
התחברות

על פי החוק, במשך כמה זמן תקפות נקודות חובה לנהג?

מעל 20 נקודות חובה, 4 שנים.