מאגר שאלות תאוריה

על פי החוק, במשך כמה זמן תקפות נקודות חובה לנהג?

  • שנתיים מיום ביצוע העבירה, כאשר לנהג עד 20 נקודות חובה.
  • אין תקופת זמן מוגדרת. אין בתקנות כל אזכור בדבר תקופת צבירת הנקודות.
  • שש שנים מיום ביצוע העבירה, כאשר לנהג פחות מ-12 נקודות חובה.
  • זמן בלתי מוגבל. על פי שיטת הניקוד החדשה נקודות החובה לא יימחקו כלל.

הסבר: מעל 20 נקודות חובה, 4 שנים.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה