בחירת רישיון
התחברות

מהי חשיבותה של אחיזת הגה נכונה לשליטה על הרכב וליציבותו?

ההגה צורך אחיזה נכונה כדי להחזיק את הרכב יציב.