מאגר שאלות תאוריה

רכב המוביל מטען יסומן בשלט ״זהירות מטען רחב״ כאשר:

  • רוחב המטען פחות מ-2.40 מטרים.
  • רוחב המטען יותר מ-1.80 מטרים.
  • רוחב המטען יותר מ-2.50 מטרים.
  • רוחב המטען יותר מ-2.10 מטרים.

הסבר: רוחב נתיב

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה