בחירת רישיון
התחברות

רכב המוביל מטען יסומן בשלט ״זהירות מטען רחב״ כאשר:

רוחב נתיב