מאגר שאלות תאוריה

האם מותר לגרור יותר מגרור אחד?

  • כן, אבל נחוץ לשם כך היתר של המפקח על התעבורה.
  • כן, אבל נחוץ לשם כך היתר משוטר.
  • כן. כשמובילים מטענים ארוכים מותר לגרור יותר מגרור אחד, אך נחוץ אישור קצין הבטיחות.
  • כן, אך נחוץ לשם כך אישור מרשות הרישוי.

הסבר: אישור מרשות הרישוי

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה