בחירת רישיון
התחברות

אין להסיע נוסע נוסף בטרקטורון, אלא אם כן:

להסעת נוסע בטרקטור יש לקבל אישור מרשות הרישוי ויש לציין זאת ברשיון הרכב