מאגר שאלות תאוריה

באיזה מהרחובות שבציור הכביש חד-סיטרי ?

  • רחוב א' (A) ורחוב ג' (C).
  • רחוב ג' (C) בלבד.
  • רחוב א' (A).
  • רחוב ב' (B) ורחוב ג' (C).

הסבר: רחוב a לפי תמרור

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה