בחירת רישיון
התחברות

"שתיית אלכוהול משפיעה לרעה על חדות הראייה". נכון או לא?

ודאי. אלכוהול משפיע על הראיה